• Ανανέωση άδειας οδήγησης– διπλώματος ερασιτεχνικού ή επαγγελματικού
  • Αντικατάσταση παλαιού τύπου αδειών οδήγησης με άδειες κοινοτικού τύπου
  • Έκδοση αντιγράφου άδειας οδήγησης λόγω απώλειας, κλοπής ,φθοράς ή αλλοίωσης
  • Μετατροπή ξένης άδειας οδηγού Χώρας Μέλους Ευρωπαϊκής Ένωσης σε Ελληνική.
  • Άδεια κυκλοφορίας : Απώλεια, κλοπή ή φθορά.
  • Έκδοση ειδικής άδειας TAXI
  • Αναθεώρηση-ανανέωση ειδικής άδειας οδήγησης ΤΑΧΙ