Καλέστε μας για να μάθετε τις προσφορές μα σε δίπλωμα αυτοκινήτου και μοτοσυκλέτας.
Εγγύηση εκπαίδευσης – τιμής: η καλύτερη εκπαίδευση στη φθηνότερη τιμή
Προσφέρουμε τιμές κρίσης χωρίς συμβιβασμούς στη ποιότητα.

Είμαστε υπερήφανοι που εξακολουθούμε να είμαστε κόντρα στους καιρούς και να διατηρούμε Σχολή Ασφαλούς Οδήγησης και όχι “supermarket διπλωμάτων.”

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (π. δ. 208 ΦΕΚ Α΄ 194 / 23.08.2002 παράγραφος 6 άρθρο 9 και υ. α. 552/88 ΦΕΚ Β’ 4 – 07.01.2013 παράγραφοι 2 και 3 άρθρο 1 κεφάλαιο Α΄):

η κάθε διδακτική ώρα ορίζεται στα σαράντα πέντε (45) λεπτά της ώρας, το ελάχιστο υποχρεωτικό διάλλειμα μεταξύ δύο (2) συνεχόμενων ωρών θεωρητικής διδασκαλίας ορίζεται στα δεκαπέντε (15) λεπτά της ώρας και ο μέγιστος ημερήσιος αριθμός ωρών δε μπορεί να υπερβαίνει τις τρείς (3) διδακτικές ώρες για τη πρακτική εκπαίδευση και τις τέσσερις (4) διδακτικές ώρες για τη θεωρητική εκπαίδευση.

Ενημερώνουμε τους υποψηφίους οτι πλέον βάσει του νέου προεδρικού διατάγματος απαγορεύεται η παράλληλη εκπαίδευση θεωρίας και πορείας και για να ξεκινήσει ο υποψήφιος μαθήματα πορείας θα πρέπει πρώτα να έχει πετύχει σε θεωρητικό επίπεδο (σήματα).

Τα πρακτικά μαθήματα ΔΕΝ γίνονται σε “Αποστειρωμένο Περιβάλλον” γύρω από το ίδιο τετράγωνο, αλλά είναι μαθήματα Ασφαλούς Οδήγησης που γίνονται σε όλες τις κυκλοφοριακές συνθήκες .