ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ AM (Μοτοποδήλατα και ελαφρά τετράκυκλα):

Η κατηγορία ΑΜ σας δίνει το δικαίωμα οδήγησης για δίκυκλα και τρίκυκλα οχήματα, με μέγιστη εκ κατασκευής ταχύτητα 45 km/h, και κινητήρα κυβισμού μέχρι και 50 cm³.

Ο Υποψήφιος Οδηγός πρέπει να έχει συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας του ενώ η άδεια ισχύει για 15 έτη.

Η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία προβλέπει τα παρακάτω Ελάχιστα υποχρεωτικά μαθήματα για αυτήν την κατηγορία διπλώματος:

 • 21 Θεωρητικά Μαθήματα ΚΟΚ (αν δεν έχετε άλλο δίπλωμα)
 • 10 Θεωρητικά Μαθήματα Μοτοσικλέτας
 • 14 Πρακτικά Μαθήματα Οδήγησης Μοτοσικλέτας

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α1 (Αυτόματο):

Η κατηγορία Α1 σας δίνει δικαίωμα οδήγησης Μοτοσικλέτας έως 125 cm³, μέγιστης ισχύος 11 kW (14,75 hp)   και λόγο ισχύος προς βάρος μικρότερο από 0,1 kW/kg, και  Μηχανοκίνητα τρίκυκλα, των οποίων η ισχύς δεν υπερβαίνει τα 15 kW (20,12 hp) | (1kw = 1,36 hp).

Ο Υποψήφιος Οδηγός πρέπει να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του ενώ η άδεια ισχύει για 15 έτη.

Η Σχολή Οδηγών διαθέτει γι αυτή τη κατηγορία ένα παπάκι Spike 125 κυβικών πολύ εύκολο στην οδήγηση και αξιόπιστο.

Η εκπαίδευση γίνεται πάντα με γνώμονα την ασφάλεια του εκπαιδευόμενου.

Η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία προβλέπει τα  παρακάτω Ελάχιστα υποχρεωτικά μαθήματα για αυτήν την κατηγορία διπλώματος:

 • 21 Θεωρητικά Μαθήματα ΚΟΚ (αν δεν έχετε άλλο δίπλωμα)
 • 11 Θεωρητικά Μαθήματα Μοτοσικλέτας
 • 14 Πρακτικά Μαθήματα Οδήγησης Μοτοσικλέτας

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α1  (με Ταχύτητες):

Η κατηγορία Α1 σταδιακής πρόσβασης σας δίνει δικαίωμα οδήγησης Μοτοσικλέτας έως 125 cm³, μέγιστης ισχύος 11 kW (14,75 hp)   και λόγο ισχύος προς βάρος μικρότερο από 0,1 kW/kg, και  Μηχανοκίνητα τρίκυκλα, των οποίων η ισχύς δεν υπερβαίνει τα 15 kW (20,12 hp) | (1kw = 1,36 hp).

Ο Υποψήφιος Οδηγός πρέπει να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του ενώ η άδεια ισχύει μέχρι και το 65οέτος.

Η Σχολή Οδηγών διαθέτει γι αυτή τη κατηγορία ένα YAMAHA TW 125 κυβικών πολύ εύκολο στην οδήγηση και αξιόπιστο.

Η εκπαίδευση γίνεται πάντα με γνώμονα την ασφάλεια του εκπαιδευόμενου.

Η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία προβλέπει τα  παρακάτω Ελάχιστα υποχρεωτικά μαθήματα για αυτήν την κατηγορία διπλώματος:

 • 21 Θεωρητικά Μαθήματα ΚΟΚ (αν δεν έχετε άλλο δίπλωμα)
 • 11 Θεωρητικά Μαθήματα Μοτοσικλέτας
 • 14 Πρακτικά Μαθήματα Οδήγησης Μοτοσικλέτας

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α2 (Μοτοσυκλέτα άνω των 15kw):

H κατηγορία Α2 σας δίνει το δικαίωμα οδήγησης μοτοσυκλέτας μέγιστης ισχύος 35 kW (46,94 hp) και με μέγιστο λόγο ισχύος προς βάρος μικρότερο από 0,2 kW/kg. Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 21 έτος και ισχύει για 15 έτη.

Για αυτήν την κατηγορία η Σχολή Οδηγών σας παρέχει μια Kawasaki ER-5 μια πολύ φιλική προς τον οδηγό μοτοσικλέτα 500 κυβικών.

Η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία προβλέπει τα  παρακάτω Ελάχιστα υποχρεωτικά μαθήματα για αυτήν την κατηγορία διπλώματος:

 • 21 Θεωρητικά Μαθήματα ΚΟΚ (αν δεν έχετε άλλο δίπλωμα)
 • 11 Θεωρητικά Μαθήματα Μοτοσικλέτας
 • 14 Πρακτικά Μαθήματα Οδήγησης Μοτοσικλέτας

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α (Απεριορίστων κυβικών/ίππων/κιλών):

Η Κατηγορία Α σας δίνει το δικαίωμα οδήγησης Μοτοσυκλέτας οποιασδήποτε ισχύος ή σχέσης ισχύος/βάρους ή κυβισμού. Ο Υποψήφιος Οδηγός πρέπει να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του ενώ η άδεια ισχύει μέχρι και το 65ο έτος.

Η εκπαίδευση των μοτοσικλετιστών μας γίνεται πάντα με γνώμονα την ασφάλεια του εκπαιδευόμενου. Μεγάλη έμφαση δίνεται σε αυτές τις κατηγορίες στην εκπαίδευση για συμβουλές και τεχνικές οδήγησης σε όλες τις συνθήκες καιρού καθώς και στην σωστή συντήρηση – επίβλεψη της μοτοσυκλέτας.

Για αυτήν την κατηγορία η Σχολή Οδηγών σας παρέχει μια Kawasaki z750 μια πολύ φιλική προς τον οδηγό μοτοσικλέτα 750 κυβικών.

Η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία προβλέπει τα  παρακάτω Ελάχιστα υποχρεωτικά μαθήματα για αυτήν την κατηγορία διπλώματος:

 • 21 Θεωρητικά Μαθήματα ΚΟΚ (αν δεν έχετε άλλο δίπλωμα)
 • 11 Θεωρητικά Μαθήματα Μοτοσικλέτας
 • 14 Πρακτικά Μαθήματα Οδήγησης Μοτοσικλέτας