Ισχύς Αδειών Οδήγησης

image2Ένα νέο μέτρο που θεσπίζεται για τις Ευρωπαϊκές άδειες είναι ότι θα έχουν διοικητική ισχύ δεκαπέντε χρόνων και θα πρέπει να ανανεώνονται μετά το τέλος αυτού του χρονικού διαστήματος.
Αυτό αφορά στις μοτοσυκλέτες και τα ΙΧ. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα επαγγελματικά οχήματα, η άδεια θα πρέπει να ανανεώνεται κάθε πέντε χρόνια.

Αναλυτικότερα:

 1. Οι άδειες οδήγησης για τις κατηγορίες ΑΜ, Α1, Α2, Α και Β1, Β, ΒΕ έχουν ισχύ 15 χρόνια, από την ημέρα της χορήγησης της συγκεκριμένης κατηγορίας ή από την ημέρα της ανανέωσης της και όχι περισσότερο από την συμπλήρωση της ηλικίας των 65 ετών.
 2. Οι άδειες οδήγησης για τις κατηγορίες C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D και DE έχουν διοικητική ισχύ πέντε έτη, από την ημέρα χορήγησης της συγκεκριμένης κατηγορίας ή από την ημέρα της ανανέωσης της και όχι περισσότερο από την συμπλήρωση της ηλικίας των 65 ετών.
 3. Από την συμπλήρωση της ηλικίας των 65 ετών και μετά, για όλες τις κατηγορίες αδειών οδήγησης η ισχύς τους δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 3 έτη, από την ημέρα χορήγησης της κατηγορίας ή από την ημέρα της ανανέωσής της.
 4. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις , μπορεί να ορίζεται μικρότερος χρόνος ισχύος της άδειας οδήγησης, λόγω υγείας του κατόχου της.
 5. Η άδεια οδήγησης ή οι επιμέρους κατηγορίες της , παύουν να ισχύουν εφόσον :
  • Λήξει η χρονική ισχύς τους.
  • Παύει να υπάρχει κάποια από τις προϋποθέσεις χορήγησής τους.
  • Το έντυπο της άδειας οδήγησης έχει φθαρεί ή αλλοιωθεί σε τέτοιο βαθμό , ώστε να είναι δύσκολος ο έλεγχος των στοιχείων της.
Σας Ενδιαφέρει

Τα παράβολα Εθνικής καταργήθηκαν.

Όλα τα παράβολα τα παίρνουμε από την Εφορία.

Επίσης άρχισε η Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου (e-Παράβολο)