Εκδίδεται μόνο για άτομα που έχουν στην κατοχή τους δίπλωμα κατηγορίας Γ΄ (Φορτηγού)

  • Φωτοτυπία ταυτότητας ή άδειας παραμονής*
  • Φωτοτυπία διπλώματος
  • Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου (4×6 cm)
  • Αριθμό ΑΦΜ
  • Υπεύθυνη δήλωση τύπου Μ62 (δίνεται στη σχολή)
  • Αίτηση εκτύπωσης (δίνεται στη σχολή)
  • Παράβολο από Εθνική Τράπεζα των 30 ευρώ για την έκδοση νέου τύπου διπλώματος
  • Παράβολο από Εθνική Τράπεζα των 50 ευρώ για αρχική χορήγηση, επέκταση ή ανανέωση
  • Παράβολο από Εθνική Τράπεζα των 10 ευρώ για συμμετοχή στις πρακτικές εξετάσεις
  • Παράβολο δημοσίου ταμείου (εφορία) των 108 ευρώ

Τα μαθήματα είναι : 8 πρακτικά και η παράσταση

*Η άδεια παραμονής των ξένων υπηκόων, πρέπει να έχει εκδοθεί 185 ημέρες πριν την υποβόλη της αίτησης για άδεια οδήγησης