Πρέπει να έχετε τουλάχιστον δίπλωμα Β’ Κατηγορίας (Ερασιτεχνικό)

  • Φωτοτυπία ταυτότητας ή άδειας παραμονής*
  • Φωτοτυπία διπλώματος
  • Tέσσερις (4) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου (4×6 cm)
  • Αριθμό ΑΦΜ
  • Υπεύθυνη δήλωση τύπου Μ61 (δίνεται στη σχολή)
  • Αίτηση εκτύπωσης (δίνεται στη σχολή)
  • Παράβολο από Εθνική Τράπεζα των 30 ευρώ για την έκδοση νέου τύπου διπλώματος
  • Παράβολο από Εθνική Τράπεζα των 50 ευρώ για αρχική χορήγηση, επέκταση ή ανανέωση
  • Δύο (2) παράβολα από Εθνική Τράπεζα για συμμετοχή στις θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις (10 ευρώ έκαστο)
  • Παράβολο δημοσίου ταμείου (εφορία) των 108 ευρώ

Τα μαθήματα είναι: 6 θεωρητικά, 15 πρακτικά και η παράσταση

* Η άδεια παραμονής των ξένων υπηκόων, πρέπει να έχει εκδοθεί 185 ημέρες πριν την υποβόλη της αίτησης για άδεια οδήγησης

** Οι πρωτοβάθμιοι γιατροί θα αμείβονται πλέον  άμεσα από τον ενδιαφερόμενο και θα κατατίθεται στην Υπηρεσία φωτοτυπία της απόδειξης πληρωμής. Στους γιατρούς χρειάζεστε το βιβλιάριο υγείας σας και 2 από τις 4 φωτογραφίες.

Εάν κάποιος έχει δίπλωμα λεωφορείου ή ταξί δεν περνάει από γιατρούς και τα μαθήματα είναι: 6 θεωρητικά, 6 πρακτικά και η παράσταση