Η Σχολή Οδηγών ΚΟΡΩΝΗΣ παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης σε υποψήφιους οδηγούς όλων των κατηγοριών.

Επιλέξτε το δίπλωμα που θέλετε να αποκτήσετε για περισσότερες πληροφορίες.

Μηχανής (κατηγορία Α’)

Αυτοκινήτου (κατηγορία Β’)

Φορτηγού (κατηγορία Γ’)

Λεωφορείου (κατηγορία Δ’)

Νταλίκας (κατηγορία Ε’)