Διάφορα άρθρα

Η ασφάλεια των παιδιών μέσα στο αυτοκίνητο

Η ασφάλεια των παιδιών μέσα σ’ ένα αυτοκίνητο πρέπει να αποτελεί για κάθε οδηγό πρώτη προτεραιότητα. Τα παιδιά δεν έχουν την ίδια αντίληψη με έναν ενήλικα και κυρίως δεν έχουν τα ίδια αντανακλαστικά ώστε να αντιδράσουν σωστά τη δεδομένη στιγμή. Continue reading

Σας Ενδιαφέρει

Τα παράβολα Εθνικής καταργήθηκαν.

Όλα τα παράβολα τα παίρνουμε από την Εφορία.

Επίσης άρχισε η Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου (e-Παράβολο)