Διάφορα άρθρα

Point System – ΣΕΣΟ

Το ΣΕΣΟ ή αλλιώς Σύστημα Ελέγχου Συμπεριφοράς των Οδηγών, αποτελεί ένα μέσο ελέγχου και παρακολούθησης της οδικής συμπεριφοράς των οδηγών, όλων των ειδών οχημάτων.… Continue reading

Ισχύς Αδειών Οδήγησης

Ένα νέο μέτρο που θεσπίζεται για τις Ευρωπαϊκές άδειες είναι ότι θα έχουν διοικητική ισχύ δεκαπέντε χρόνων και θα πρέπει να ανανεώνονται μετά το τέλος αυτού του χρονικού διαστήματος. Continue reading

Σας Ενδιαφέρει

Τα παράβολα Εθνικής καταργήθηκαν.

Όλα τα παράβολα τα παίρνουμε από την Εφορία.

Επίσης άρχισε η Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου (e-Παράβολο)